Eseménynaptár

HELYI TANÁCS

ÖNKORMÁNYZAT

schengen II.

Schengen II. • « BEMUTATKOZÁS 
 • Kultúra

 • Gazdag Miklós Polgári Daloskör

  Nagyajtán több dalárda is működött, melyek egyesített utóda az 1881-ben alakult Nagyajtai Polgári Daloskör, amely 1998-ban vette fel az unitárius kántortanító, népnevelő, gyümölcsnemesítéssel foglalkozó Gazdag Miklós karnagy nevét. A Nagyajtai Gazdag Miklós Polgári Daloskör négyszólamú vegyes kórus, amely 40 aktív tagot számlál. Karnagya Péter Géza kémia- fizika szakos tanár. Minden év február utolsó szombatján a daloskör tagjai kosarasbált rendeznek, évente rengeteg fellépésük van és mindig lenyűgözik a hallgatóságot minőségi hangzású, kiemelkedő szinten betanult kórusműveikkel. 2010 október 2.-án, az unitárius imaház (Áldás Háza) avatóünnepségén a kórus műsora után főtiszteletű Bálint Benczédi Ferenc, az Erdélyi Unitárius Egyház püspöke azonnal meghívta a daloskört egy kolozsvári fellépésre, a belvárosi unitárius templomba. E meghívásnak örömmel tettek eleget, 1 hónappal később a kolozsvári unitárius gyülekezetet gyönyörködtették meg egy szép előadással. Bővebben...
 • Bábcsoport

  A bábcsoport ’99- 2003 között működött. 7 éves szünet után 2010- ben újraindult a Nagyajtai Kriza János I- VIII. osztályos Iskola keretén belül. A „Csillag” bábcsoport tagjai a bábokat saját maguk készítik tanítói és szülői támogatással. A bábcsoportot Nagy Adél tanítónő vezeti. Bővebben...
 • Furulyacsoport

  A község furulyacsoportja 2000- től működik Nagy Adél tanítónő vezetésével. Időközben felvette a „Magocska” nevet. A furulyacsoportot vegyes korosztályú gyerekek alkotják, akik hetente tartanak próbákat. Évente több alkalommal vannak fellépéseik: iskolai-, egyházi- és községi ünnepélyeken, a helyi és szomszéd települések rendezvényein, versenyeken. Bővebben...
 • Citerazenekarok

  Az első citeratanfolyamra 2006 októberében került sor Nagy László tanár-, citeraművész szervezésében az unitárius lelkészi lakáson. Az előadás záró pillanataiban Nagy László citeraművész a csapatnak az ÁFONYA nevet adta. 2007-ben az Áfonya citerazenekar Nagy László meghívására részt vett a Balatonalmádin szervezett egyhetes citeratáborba. A gyerekekkel Fekete Judit unitárius egyházközségi kántor gyakorol, rendszeresen fellépnek helyi- és vendégszerepléseken: egyházközségi ünnepélyeken, kosaras bálokon, farsangi mulatságokon, a Háromszéki Magyarok Világtalálkozója alkalmával is szerepeltek az Óriáspincetetőn, szintén az előbb említett helyen és a bodvaji vashámornál március 15-i ünnepségeken vesznek részt, a Háromszéki Közművelődési Napok keretén belül több településen szerepeltek, Baróton jótékonysági koncertet is tartottak. 2009-ben újra sor került Nagy László irányításával a citeratanfolyamra, és megalakult a kisebb korosztályhoz tartozó gyermekekből álló MOTOLLA nevű második citeracsoport, így az utánpótlás biztosítva van. Bővebben...
 • Tánccsoport

  A nagyajtai Kriza János I.- VIII. osztályos Iskola keretén belül tánccsoport működik Benkő Klára tanítónő vezetésével. 2006- ban alakult 35 taggal, ez a szám folyamatosan bővült, most már 70 taggal: 35 I.-IV. osztályos, 35 V.- VIII. osztályos diák. 2009 őszén felvették a „Vadrózsák” nevet. Heti gyakorisággal tartanak próbákat. Eddig erdővidéki-, felcsíki- és moldvai- csángó táncokat tanultak be. Fellépéseik: iskolai előadások, falunapok alkalmával tartott előadások, valamint a testvériskola meghívására tartott előadások (Alsónémedi). Bővebben...
 • Kriza János Állandó Emlékkiállítás

  Bemutatjuk a Kriza János Állandó Emlékkiállítást.
 • Bővebben...
 • Nagyajta régen és ma, című kiállítás

  A Nagyajta régen és ma, című kiállítás.
 • Bővebben...