Eseménynaptár

HELYI TANÁCS

ÖNKORMÁNYZAT

schengen II.

Schengen II. • « BEMUTATKOZÁS 
 • Olvasóegylet

  A Nagyajtai Olvasóegylet története

  Erdély szerte a reformkorban indul el az egyesületi élet. Az itt létrejövő intézmények valamivel később ugyan, de nagyobb folyamatossággal jelentek meg. Ezek több társadalmi réteget öleltek fel és valóságos társadalmi mozgalomként bontakoztak ki. 1826-ban Székelyudvarhelyen Kereskedői Olvasókör, 1830-ban Tordán, 1832-ben Nagyenyeden, 1833-ban Marosvásárhelyen, 1835-ben Zilahon, 1837-ben Nagyszebenben, Tasnádon, 1842-ben Kézdivásárhelyen, Dicsőszentmártonban és Déván alakult Kaszinó. Kolozsváron 1828-ban br. Wesselényi Miklós egy lóvásáron nyilatkozta, hogy Nemzeti Színházat és kaszinót kellene alapítani. Bár Székelyföldön csak a XIX. század 70-es éveiben bontakozik ki az egyesületi mozgalom megállapítható, hogy ekkor már a kaszinók, társalkodó egyletek és olvasó egyesületek közönségszervező tevékenységüket próbálták a társadalom minden rétegére kiterjeszteni.

  Ilyen céllal jött létre a nagyajtai olvasóegylet is 1874. november 27-én. A megyei törvényhatósághoz beterjesztett alapszabályait az 1877. január 13-án tartott rendkívüli közgyűlésén fogadták el a képviselőbizottsági tagok.1 Innen a dokumentumokat a belügyminisztériumhoz terjesztették fel. Az egyesület tagjai főleg a Miklósvár járás központjaként szerepelő Nagyajta hivatalnokai, helybéli tanítók, iparosok, földművesek, papok, kereskedők és a környék más értelmiségiek voltak. A községben járásbíróság és szolgabíróság működött abban az időben, és jelentős vásáros hely is volt. Ez kiemelt szerepet adott a településnek a környéken, és a társasági életet is fellendítette, természetesen így az itt élő értelmiségiek bekapcsolódtak a község szellemi életébe. Dr. Benedek Zoltán helyi körorvos például több évtizeden keresztül volt az egylet vezetőségi tagja; úgyszintén vezetőségi taggá választották 1882 júliusában Antos József egyleti tagot.2 Ferenczi Géza ügyvéd a századfordulón volt az egylet elnöke, az egyesület tagjai közé tartozott Kriza Sándor unitárius lelkész, Kriza János testvére is. Zathureczky Kálmán nagyajtai járásbíró volt az, aki számos alkalommal támogatta az egyesületet, amelynek később tagja is lett. Országgyűlési képviselőválasztási kampánya során megígérte Nagyajta választópolgárainak, hogy amennyiben rá szavaznak és megnyeri a választásokat közigazgatási épületet építtet a falunak. Ígéretét 1904-1906 között váltotta be, amikor felépült a ma is álló községháza, díszes előadótermével.3 Az egyesületnek tagja lehetett bárki, aki elfogadta az alapszabályzat előírásait és látogatta a rendezvényeket valamint befizette a tagsági díjat. 1875-ben a helyiek már pozitívan vélekednek annak működéséről „haszna mind szellemileg, mind anyagilag felszámíthatatlan és elkerülhetetlen korunkban” közli az egyesület jegyzője, Boda Samu helyi tanító. Az egyesületnek ebben az évben 35 tagja volt, akik 2 Ft. tagsági díjat fizettek be, de olyan eset is előfordult, hogy egyesek a díj háromszorosát fizették be. Az egyesület kezdetben 100 Ft. készpénzzel rendelkezett és számos ajándék érkezett a pártolók részéről úgy, mint könyvek, az ideiglenes kapott olvasóterembe pedig bútorok.4 Az olvasóegylet klubját biliárdasztalokkal, kártyával és dominóval szerelték fel.

  Az erdővidéki olvasóegyletek történetével kapcsolatos források többnyire a kaszinók által szervezett táncmulatságról, a közgyűlések és választmányi gyűlések egy-egy döntéséről szólnak, de előkerültek az egyesületek alapszabályai is, amelyekből részben rekonstruálhatjuk a hajdani erdővidéki társas életet, melyben vezető szerepet töltött be a Nagyajtai Olvasóegylet, majd később Nagyajtai Polgári Olvasóegylet. Az új egyesület első tevékenységei között a bálok szervezése szerepelt, hisz a megerősödéshez szüksége volt a megfelelő tőkéhez. Egy ilyen rendezvényről ad hírt az 1878 januárjában a Nemere helyi lap. A sikeres rendezvény 50 Ft. tiszta jövedelmet eredményezett. A felülfizetők között találjuk gróf. Kálnoky Dénest és Kovács Gábort.5

 •  Letölthető dokumentumok:

  » Olvasóegylet