Eseménynaptár

HELYI TANÁCS

ÖNKORMÁNYZAT

schengen II.

Schengen II.  • « BEMUTATKOZÁS « Nagyjaink 
  • Nagyajtai Kovács István

    (Nagyajta, 1799. május 2. - 1872. január 14.)
    történetíró, műfordító, főtörvényszéki tanácsos, a magyar tudományos akadémia levelező és a történelmi társulat alapító tagja

    Tanulmányait a székelykeresztúri algimnáziumban kezdte, majd 1817-ben az unitáriusok kolozsvári főkollégiumába került, a jogot a kolozsvári lyceumban végezte. 1823-től a kormányszéknél mint tiszteletbeli írnok tevékenykedett, ekkor kezdte meg a 16. és 17. század latin krónikásait, évkönyvíróit, a magyar történeti műveket, naplókat és historiákat gyűjteni és másolni. Gróf Lázár megbízásából elkészítette az 1810. és 1811. kolozsvári országgyűlések mutató-tábláját, melyet 1833-ban ki is nyomtattak. Sokféle elfoglaltsága mint, csekély üres idejét a tudománynak és az irodalomnak szentelte. A Magyar Tudományos Akadémia a történettudományi osztály levelező tagja volt. Az összes levelezését, jegyzeteit, gazdag könyvtárát a kolozsvári unitárius főiskolának hagyományozta.