Eseménynaptár

HELYI TANÁCS

ÖNKORMÁNYZAT

schengen II.

Schengen II.  • « BEMUTATKOZÁS « Nagyjaink 
  • Molnos Dávid

    (Nagyajta, 1778 – Kolozsvár, 1836. augusztus 16.)

    író, tanár, történelmi forráskutató

    A paraszti családból származó Molnos Dávid középiskolai tanulmányait a kolozsvári unitárius kollégiumban végezte, a jogi tanulmányokat ugyancsak Kolozsváron a királyi líceumban. 1802-ben P. Horváth Ferenc és P. Horváth Miklós költségén külföldre utazott, Bécsben és Jénában folytatta tanulmányait. 1805-ben a kolozsvári unitárius kollégium tanárának választották, ahol 31 évig történelmet, földrajzot és kronológiát tanított, közben 1812-től húsz évig rektora is az intézménynek. 1832-ben az erdélyi unitárius eklézsia főjegyzője, a császári királyi könyvvizsgáló bizottság tagja és a papi vizsgáló bizottság elnöki tisztségét is betöltötte. 1836. aug. 16-án kolerában halt meg Kolozsváron.

    Több cikket írt az Erdélyi Múzeum 1815-ös és 1816-os évfolyamába és az Erdélyi Prédikátori Tárba (1835), levelezésben állt Kazinczy Ferenccel. Sok halotti prédikációja jelent meg nyomtatásban. Főbb műve: A vallásnak a nemzetek sorsába való béfolyásáról. Kolozsvár, 1807. Kazinczy (Erdélyi levelek. Budapest,1880) Thucydides fordítójának nevezi, mely fordítása kéziratban maradt.